24 ഫ്രെയിം ഗ്ലോബൽ എക്സലെൻസി ഏഴാമത് ഗുരുരത്നം പുരസ്കാരം CVNകളരിടെ Dr.വി.എൻ വിജയൻ ഗുരുക്കൾക്ക്.

Share If You Like The Article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

24 ഫ്രെയിം ഗ്ലോബൽ എക്സലെൻസി ഏഴാമത്
ഗുരുരത്നം(കളരി)അവാർഡ് ഇത്തവണ സി.വി. എൻ. കളരിയുടെ Dr. വി.എൻ വിജയൻ ഗുരുക്കൾക്ക് ഗോവ ഗവർണ്ണറായ ശ്രീ PS ശ്രീധരൻ പിള്ള അവറുകളുടെ വസതിയിൽ വെച്ച് അവർഡ് നൽകി.ശ്രീ വിജയൻ ഗുരുക്കൾ CVN കളരിയെ അറിയപ്പെടുന്ന നിലയിൽ വളർ ത്തിയ വലിയ ഒരു മഹാൻ കൂടിയാണ് അതുകൊ ണ്ടുതന്നെയാണ് ഇതുപോലുള്ള വലിയ അംഗീ കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തുന്ന തെന്നും ഇനിയും നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളും പുുരസ്ക്കാരങ്ങളും അദേഹത്തിന് ലഭിയ്ക്കട്ടെ എന്ന് അവാർഡ് നൽകി കൊണ്ട് ഗവർണ്ണർ പറഞ്ഞു.ഈ അടുത്ത കാലത്തു തന്നെ. അദ്ദേഹ ത്തിന് ഡോക്ടറേറ്റും ലഭിച്ചിരുന്നു. അതു കൂടാതെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ശ്രീ വിജയൻ ഗുരുക്കളെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
24 ഫ്രെയിം എക്സലെൻസിയുടെ ഗുരുരത്നം പുരസ്കാരമാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കരസ്ഥ മാക്കിയത്. ചടങ്ങിൽ 24 ഫ്രെയിം എക്സലെൻ സിയുടെ ചെയർമാൻ ബിനു വണ്ടൂർ,24 ഫ്രെയിം എക്സലെൻസിയുടെ പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ നസീറലി കുഴിക്കാടൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം വിജയരാജൻ കഴുങ്ങാൻഞ്ചേരി, ശ്രീ അബ്ബാസ് ചാത്തല്ലൂർ, ശ്രീ വിധുൻ കോഴിക്കോട് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം ( DMK ) യുടെ കേരളത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണ ചുമതല Dr .അമൃതം റെജിയ്ക്ക് മാത്രമാണ് DMK എന്ന പാർട്ടിയുടെ ചുമതല നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ മറ്റാരെയും പാർട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആയതു കൊണ്ട് പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ ജോലി നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പണ പിരിവ് നടക്കുന്നതായ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ പണപിരിവ് നടത്തുന്നത് സിക്ഷാർഹമാണ് ആയതു കൊണ്ട് പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ ആര് പണ പിരിവ് നടത്തിയാലും പാർട്ടിയുടെ അറിവോടെയല്ലാ എന്ന് അറിയിക്കുന്നതോടോപ്പം ഒര് ഉത്തരവാദിത്വവും DMK എന്ന പാർട്ടിയ്ക്ക്ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലാ എന്ന് കേരളത്തിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന Dr. അമൃതം റെജി എന്ന ഞാൻ ഏവരെയും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു..
Total Views: 121 ,

Share If You Like The Article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *