ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണല്‍ ഓപ്പണ്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവസാന വര്‍ഷ യു.ജി., പി.ജി പരീക്ഷകളുടെ തീയ്യതി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Share If You Like The Article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

2021 ജൂണ്‍ സെഷനിലെ പരീക്ഷ ആഗസ്റ്റ് 3 മുതല്‍ ആരംഭിക്കും. പി.ജി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് പരീക്ഷകളും ഓഗസ്റ്റ് 3മുതല്‍ ആരംഭിക്കും. പരീക്ഷാ ടൈംടേബിള്‍ അടുത്ത ദിവസം സര്‍വകലാശാലയുടെ വെബ്സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള തീയതി ഈ മാസം 9വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ജൂലായ് 15 വരെ അസൈന്‍മെന്റ്, പ്രോജക്‌ട് തുടങ്ങിയവ സമര്‍പ്പിക്കാം.021 ജൂണ്‍ സെഷനിലെ പരീക്ഷ ആഗസ്റ്റ് 3 മുതല്‍ ആരംഭിക്കും.പി.ജി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് പരീക്ഷകളും ഓഗസ്റ്റ് 3മുതല്‍ ആരംഭിക്കും. പരീക്ഷാ ടൈംടേബിള്‍ അടുത്ത ദിവസം സര്‍വകലാശാലയുടെ വെബ്സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.*

Total Views: 235 ,

Share If You Like The Article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *