ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ്ബും ഇന്ത്യൻ എമ്പസിയു മായി സഹകരിച്ചു നടത്തിയ പുസ്തകോത്സവം സമാപിച്ചു.

Share If You Like The Article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

*ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ്ബു ഇന്ത്യൻ എമ്പസിയുമായി സഹകരിച്ചു നടത്തിയ പുസ്തകോത്സവം  സമാപിച്ചു.

ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലും പുസ്​തകങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെ ടുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ്​ വന്നിട്ടിലെന്നായി രുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ തിരക്കുകൾ പറയുന്നത്​.പുസ്​​ത കോത്സവത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾക്ക്​ നടത്തിയ വിവിധ മത്സരങ്ങളിലെ വിജയികളായവർക്ക്​ സമാപന ചടങ്ങിൽ സമ്മാ നങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്​തു. നല്ല തിരക്കാണ്​ സമാപനം ദിവസം അനുഭവപ്പെട്ടത്​.വിവിധ ഇന്ത്യ ൻ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾ പുസ്തകോത്സ വ നഗരിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എത്തിയിരുന്നു.

ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ​പുസ്​തകോത്സവം ഒമാനിലെ പ്രമുഖ പുസ്തക വിതരണക്കാരായ അൽ ബാജ് ബുക്‌സുമായി സഹകരിച്ചായിരുന്ന ​ഒരുക്കിയിരു ന്നത്​.മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്​ ഇത്തവണ വായനക്കാരിൽനിന്ന്​ മികച്ച പ്രതികരണമാണ്​ ലഭിച്ചതെന്ന്​ അൽ ബാജ് ബുക്‌സിന്റെ മാനേജിങ്​ ഡയറക്ടർ പി.എം. ഷൗക്കത്ത് അലി പറഞ്ഞു. ഇംഗീഷ്​, അറബിക്​, മലയാളം, ഹിന്ദി തുടങ്ങി വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള 50,000ത്തിൽ അധികം പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു മേളയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ത്​. പുസ്കകങ്ങൾ പലതും 15മുതൽ 50ശതമാനം വരെ കഴിവിൽ ലഭിച്ചത്​ ഏറെ ഗുണകരമായെന്ന്​ സന്ദർശകർ പറഞ്ഞു.

സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ, സംവാദ ങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും പുസ്ത​കോത്സവ ഭാഗമാ യി നടന്നു. കുട്ടികളെ വായനയിലേക്ക് ആകർഷി ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കളറിങ്​ മത്സരം, കവിതാ പാരായണം,ചെറുകഥാ രചന, പുസ്തക നിരൂപണം എന്നിവയും നടത്തിയിരുന്നു.

ലേഖകൻ എൻ മുഹമ്മദ് റൂവ്വി
Total Views: 58 ,

Share If You Like The Article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *